Menighedsråd


Der er fælles menighedsråd for Resen og Humlum Sogne. Menighedsrådet består af 10 valgte medlemmer, 5 fra hvert sogn, samt præsterne der er fødte medlemmer af menighedsrådet.
Se mere om menighedsrådet under kontakt.
Se referater af menighedsrådsmøder her

Kalender Menighedsrådsmøde