Begravelse


Ved dødsfald kontaktes en bedemand eller kirkekontoret/præsten.

Dødsfaldet kan anmeldes på borger.dk, eller via bedemanden.

Begravelse/bisættelse aftales med præsten, oftest via bedemand. Anmodning om begravelse/bisættelse skal foretages af nærmeste pårørende og i overensstemmelse med afdødes ønsker. Anmeldelse af dødsfald skal ske senest to hverdage efter dødsfaldet.
Ofte bruges ordene begravelse og bisættelse synonymt. Ved en begravelse forstås en begravelseshandling, hvor kisten nedsænkes i graven og jordpåkastelsesritualet finder sted på kirkegården.

Kiste med bårebuket


Ved en bisættelse forstås en begravelseshandling, der efterfølges af kremering (ligbrænding) og urnenedsættelse. Jordpåkastelsesritualet finder så sted i kirken.
Tidspunktet for begravelse eller bisættelse aftales med præsten, oftest via bedemanden. Der aftales også en tid for en samtale med den præst, der skal forestå begravelsen/bisættelsen. Her gennemgås begravelses- eller bisættelsesgudstjenestens gang og salmerne aftales mellem præsten og de pårørende. Man synger normalt tre-fire salmer i kirken (se www.dendanskesalmebogonline.dk) og præsten holder en tale, der som oftest indeholder noget personligt om afdøde, men som også er en forkyndelse af det kristne evangelium ind i dødens og sorgens situation.
Aftale om pyntning af kirken samt om gravsted sker med kirkegårdens graver. Se under Humlum og Resen kirkegårdefor en nærmere beskrivelse af de forskellige muligheder for gravsteder.