Fødsel

En fødsel bliver i dag anmeldt direkte til bopælssognet af jordmoderen.Forældre, der er gift, skal derfor ikke selv anmelde fødslen. Barnet bliver automatisk registreret og forældrene får fælles forældremyndighed.

Er forældrene derimod ugifte, skal faderskab og evt. ønske om fælles forældremyndighed anmeldes inden 14 dage efter barnets fødsel. Det skal ske på www.borger.dk 

Yderligere vejledning og blanketter findes på www.borger.dk

Billede af Baby