Konfirmandtilmelding 2020-2021

Tilmelding til konfirmationsforberedelse i skoleåret 2020 - 2021

Kære kommende konfirmander og konfirmandforældre i Resen, Humlum, Bremdal og på Venø.

Det er nu tid for tilmelding til konfirmationsforberedelse og konfirmation i 2021

Konfirmandindskrivningen sker elektronisk via link længere nede på siden.

 

Konfirmanderne følger som udgangspunkt konfirmationsforberedelse og bliver konfirmeret i det sogn, hvor de bor, selvom børnene for manges vedkommende går i 7. klasse i Struer eller på Thyholm. Dvs. børn fra Resen, Humlum, Bremdal eller Venø går til konfirmationsforberedelse her og bliver konfirmeret i Resen Kirke, Humlum Kirke eller Venø Kirke. Det er måske i Venø, Resen eller Humlum Kirke, den kommende konfirmand er blevet døbt. Det er sikkert her, man har gået til minikonfirmandundervisning, været til juleafslutninger osv. – det er den kirke, hvor man hører til.

 

Konfirmanderne bliver konfirmeret klassevis ud fra skole og klasse på 6. klassetrin (undtagen Venø).

 

Konfirmandundervisningen begynder torsdag 8. oktober kl. 13.30 – 15.00 og fortsætter om torsdagen indtil konfirmationen i maj.

 

Skoleundervisningen slutter ca. kl. 13 om torsdagen. Herefter er der transport med bus fra skolerne til Kirkehuset i Humlum, hvor konfirmandundervisningen foregår.

Der er en skolebus fra Parkskolen. Kirken betaler bus fra Thyholm Skole, Limfjordsskolen og Resen Friskole.

Det er de to sognepræster Trine Savannah Parbo (tsp@km.dk 97 86 80 15) og Jan Bjerglund (jabj@km.dk 97 86 11 22, 23 60 42 12), der underviser og konfirmerer konfirmanderne.

 

Konfirmandopstartsgudstjeneste AFLYST

I inviteres til konfirmandopstart ved gudstjenesten tirsdag den 22. september kl. 19.00 i Humlum Kirke.

Det er for konfirmander og deres forældre.

Efter gudstjenesten giver vi en kort orientering om konfirmationsforberedelsen.

Der vil også senere blive invitereret til et konfirmandforældremøde.

 

 

Konfirmandindskrivning

Konfirmandindskrivningen foregår elektronisk ved at følge dette link:

 

https://personregistrering.cpr.dk/personregistrering/konfirmation

 

Denne tilmelding sikrer det lovgivningsmæssige, da begge forældre (hvis der er fælles forældremyndighed) kan underskrive ved hjælp af NemID og digital signatur.

Når I åbner linket, er der mulighed for at tilmelde barnet til konfirmationsforberedelse.

I skal vælge, om barnet skal gå til konfirmationsforberedelse i bopælssognet eller et andet sted. Vi opfordrer til, at man konfirmeres i det sogn, hvor man bor, men hvis man har et særligt ønske og behov kan det også ske i et andet sogn.

Tilmeldingen skal signeres af begge forældremyndighedshavere, hvis der er fælles forældremyndighed. Når den ene forælder har signeret tilmeldingen, modtager den anden forælder en mail med et link, så vedkommende også kan skrive under med sit NemID. (Hvis mailen ikke modtages kan den anden forælder med sin egen NemId logge ind via ovenstående link og kan herefter underskrive).

En forælder med eneforældremyndighed kan også bruge selvbetjeningssystemet.

Det er vigtigt, at tilmeldingen signeres af begge forældremyndighedsindehavere, hvis der er fælles forældremyndighed. Tilmeldingen er først gyldig, når man har modtaget en bekræftelse fra sognet.

 

Konfirmandindskrivning – yderligere oplysninger.

Vi har brug for lidt flere oplysninger end det ”officielle” tilmeldingssystem giver mulighed for på nuværende tidspunkt. Derfor vil vi sende et link mere til jer, når I har tilmeldt konfirmanden (formular til ChurchDesk). Her vil vi bl.a. bede jer oplyse telefonnumre og mailadresser mv. så vi har mulighed for at kommunikere med både konfirmand og forældre; samt bede jer tage stilling til offentliggørelse af navn, billede mv.

 

Hvis der er problemer med den elektroniske tilmelding.

Hvis I har spørgsmål, eller der er særlige forhold, er I meget velkomne til at kontakte:

 

Sognepræst Jan Bjerglund (Resen-Humlum Kirker)

97 86 11 22, 23 60 42 12,

jabj@km.dk

 

Sognepræst Trine Savannah Parbo (Resen-Humlum Kirker og Venø Kirke)

97 86 80 15

tsp@km.dk

 

Konfirmation - minitale.mp3

Konfirmationssalmer.pdf