Praktisk hjælp

Vi tilbyder hjælp til alt det praktiske ved gravstedet:

  • Anlæg af gravsted

  • Vedligeholdelse

  • Renholdelse

  • Udplantning af blomster

  • Grandækning

  • Diverse

Læs mere om dette nedenfor:

 

ANLÆG AF GRAVSTED

Anlæg af gravsteder omfatter endelig placering af mindesten, planering af grunden, sætning af blomsterbede, plantning, lægning af trædesten, bunddække (oftest perlesten eller skærver).
Efter kistebegravelser er der ofte jordsætninger. Vi anbefaler anlægget først udføres efter ca. 3 mdr.

 

VEDLIGEHOLDELSE

Udskiftning af buske, retning af gravsten og supplering med perlesten er eksempler på vedligeholdelsesopgaver, som vi udfører efter nærmere aftale.
Har du tegnet en flerårig vedligeholdelsesaftale er mange vedligeholdelsesopgaver inkluderet i prisen - øvrige gravstedsejere betaler for materialer og tidsforbrug.

 

RENHOLDELSE

I vækstsæsonen rengør vi gravstederne ca. hver 3. uge for ukrudt, vissent løv mv. Imellem hver runde kan der nå at fremspire frøukrudt.
Bestilles denne ydelse omfatter den kun renholdelse; fx beskæring af buske og opretning af gravsten hører under vedligeholdelse.

 

UDPLANTNING AF BLOMSTER

Vi udplanter stedmoderblomster omkring 1. april.
Sommerblomsterne udplanter vi ca. 1. juni.
Isbegonia er blandt de mest hårdføre og blomsterrige. Også knoldbegonia anvendes.
Ved udplantninger gødskes og vandes blomsterne. Herefter vandes ved behov.

 

GRANDÆKNING

I perioden fra ca. 25/10 til ca. 1/12 grandækker vi gravsteder.
Til et kistegravsted med 2 pladser anvendes 6-8 kg. gran af typen normann eller nobilis. Nogle aftaler er med fyretoppe.
Til grandækningen hører også en dekoration af gran og andet stedsegrønt.​

 

DIVERSE

Vi kan også opfylde forskellige individuelle ønsker som fx buketter til mærkedage, vinterkranse mv.