Aflastningstjeneste og vågekorpset

Aflastning! For hvem

For pårørende som passer alvorligt syge, kronisk syge eller demente og derfor har behov for at kunne koble fra nogle timer.

 

Hvor?

I den syges eget hjem, hvad enten det er på et ældrecenter, i plejebolig eller anden boligform.

 

Hvor ofte:

Som udgangspunkt tilbyder vi 3 timer ad gangen én gang om ugen – eller efter individuelt behov.

 

Kontaktpersoner

Karin Ravn, tlf. 61 75 94 71