Dåb og navngivning

Dåb og Navngivning

Inden et barn er 6 måneder gammelt, skal det have et navn.

Navngivelse sker ved dåb eller digitalt på: www.borger.dk

Tidspunkt for dåb aftales med kirkekontoret. Inden dåben skal der aftales tid for en samtale med den præst, der skal foretage dåben. En samtale bl.a. om hvad dåben betyder, og hvordan handlingen foregår i kirken. Til præsten oplyses barnets navn, navn og adresse på den, der skal bære barnet, samt navne og adresser på mindst 2 og højst 5 faddere.

På: www.borger.dk under Familie og børn kan forældre navngive barnet. Begge forældre skal signere digitalt med MitId

Navnet skal være et godkendt drenge- eller pigefornavn. Det er muligt at søge i godkendte drengenavne og pigenavne  Her

Se nærmere forklaringer på folkekirken.dk: http://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/daab

Har I spørgsmål kontakt kirkekontoret på tlf. 97 861122 eller

jabj@km.dk  Sognepræst Jan Bjerglund eller

amfb@km.dk  Præstesekretær Ane-Marie FuglsangBillede af Barn