Årets gang på kirkegården

Medio marts - stedmoder plantes.

Ca. 1. juni - sommerblomster udplantes. Begonier - isbegonier mm.

Juli / august - bøgehække og taks klippes. - buksbom

Ultimo oktober - grandækning påbegyndes og er færdiggjort ca. 1. december.