Minikonfirmand

Minikonfirmander

Hvad er en minikonfirmand?
 
En minikonfirmand er en pige eller dreng på 9-10 år, der er ”opdagelsesrejsende” i kirken og kirkens verden.
Sammen med vores præster og en minikonfirmandlærer, finder minikonfirmanderne ud af, hvad kirken er for noget, hvad der er indeni og udenom, og hvad man laver og siger i kirken.
 
Hvad laver minikonfirmanderne?
 
De hører fortællinger fra bibelen, synger salmer, snakker om Gud og Jesus, beder Fader Vor, får kage, (som børnene medbringer på skift) og saft, laver drama, tegner og leger.
De hører også om, hvad der foregår i kirken: Gudstjeneste, dåb, bryllup og begravelse. De lærer en masse om det gamle kirkerum og får lov at røre ved det hele.
 
Som afslutning på forløbet holdes der en festlig familiegudstjeneste, som minikonfirmanderne er med til at forberede. Bagefter er der kaffebord i Kirkehuset.
 
Hvordan bliver man minikonfirmand?
 
4. klasse i Resen Friskole og 4. klasse i Humlum skole får efter sommerferien besøg af præsten, som vil fortælle om det at være minikonfirmand. Her bliver der også udleveret tilmeldingssedler, som afleveres til klasselæreren.
Efter jul får 4. klasserne på Bremdal skole tilbuddet. 

Billede af 4 børn