Konfirmandtilmelding 2024 - 2025

 

Tilmelding til konfirmationsforberedelse i skoleåret 2024 - 2025

 

 

Kære kommende konfirmander og konfirmandforældre i Resen, Humlum og Bremdal.

 

Det er nu tid for tilmelding til konfirmationsforberedelse og til konfirmation i 2025.

 

Konfirmandindskrivningen sker elektronisk via link længere nede på siden. 

 

Konfirmanderne følger som udgangspunkt konfirmationsforberedelse og bliver konfirmeret i det sogn, hvor de bor, selvom børnene for manges vedkommende går i 7. klasse i Struer eller på Thyholm. Der kan dog også vælges et andet sogn og en anden kirke, hvis grunde taler for dette.

 

Konfirmandundervisningen begynder torsdag 12. september ca. kl. 13.30 – 15.00 og fortsætter om torsdagen indtil konfirmationen i maj.

 

Skoleundervisningen slutter ca. kl. 13 om torsdagen (12.20 på Thyholm Skole), så der er mulighed for at blive transporteret til Kirkehuset i Humlum.

 

Der er en skolebus fra Parkskolen.

Kirken betaler bus fra Limfjordsskolen (incl. Struer Friskole) og fra Resen Friskole. 

Konfirmander fra Humlum, der går på Thyholm Skole, tager toget og sørger herefter selv for transport til Kirkehuset i Humlum.

 

Det er sognepræst Jan Bjerglund (jabj@km.dk 97 86 11 22, 23 60 42 12), der underviser og konfirmerer konfirmanderne.

 

Konfirmationsdatoer

De konfirmationsdatoer, der tidligere er blevet udmeldt for 2025, er fortsat gældende.

 

Konfirmander der har gået i 6. klasse på Humlum Skole og går i 7. klasse på Resen Friskole: Lørdag 3. maj

Konfirmander der har gået i 5. klasse på Bremdal Skole: Lørdag 10. maj

 

Konfirmandopstartsgudstjeneste

Der er en gudstjeneste for alle konfirmander og forældre torsdag 5. september kl. 19.00 i Humlum Kirke. Her vil I høre lidt mere om konfirmandundervisningen.

 

Konfirmandindskrivning

Konfirmandindskrivningen foregår elektronisk ved at følge dette link:

https://personregistrering.cpr.dk/personregistrering/konfirmation

 

Denne tilmelding sikrer det lovgivningsmæssige, da begge forældre (hvis der er fælles forældremyndighed) kan underskrive ved hjælp af MitID og digital signatur.

Når I åbner linket, er der mulighed for at tilmelde barnet til konfirmationsforberedelse.

I skal vælge, om barnet skal gå til konfirmationsforberedelse i bopælssognet eller et andet sted. Vi opfordrer som udgangspunkt til, at man konfirmeres i det sogn, hvor man bor, men hvis man har et særligt ønske og behov kan det også ske i et andet sogn.

 

Tilmeldingen skal signeres af begge forældremyndighedsindehavere, hvis der er fælles forældremyndighed. Når den ene forælder har signeret tilmeldingen, modtager den anden forælder en mail med et link, så vedkommende også kan skrive under med sit MitID. Hvis man ikke får tilsendt en mail med et link, kan den anden forældre dog også gå ind via ovenstående link og signere ad denne vej.

 

En forælder med eneforældremyndighed kan også bruge selvbetjeningssystemet.

Det er vigtigt, at tilmeldingen signeres af begge forældremyndighedsindehavere, hvis der er fælles forældremyndighed. Tilmeldingen er først gyldig, når man har modtaget en bekræftelse fra sognet.

 

Konfirmandindskrivning – yderligere oplysninger

Vi har brug for lidt flere oplysninger end det ”officielle” tilmeldingssystem giver mulighed for på nuværende tidspunkt. Derfor vil vi sende et link mere til jer, når I har tilmeldt konfirmanden (formular til ChurchDesk). Her vil vi bl.a. bede jer oplyse telefonnumre og mailadresser mv. så vi har mulighed for at kommunikere med både konfirmand og forældre; samt bede jer tage stilling til offentliggørelse af navn, billeder mv.

 

Hvis der er problemer med den elektroniske tilmelding.

Hvis I har spørgsmål, eller der er særlige forhold, er I meget velkomne til at kontakte:

 

Sognepræst Jan Bjerglund, 97 86 11 22, 23 60 42 12, jabj@km.dk

 

 

Bedste hilsener

Jan