Medlem af folkekirken


Ind- eller udmeldelse af Folkekirken sker ved skriftlig anmeldelse til eget bopælssogn med oplysning om navn, adresse, cpr.nr. samt dåbsdato og -sogn.

Du kan udfylde en blanket og aflevere den på Kirkekontoret. Du vil så efterfølgende blive kontaktet af Sognepræsten.

Blanket til brug for ud- eller indmeldelse kan også fås ved henvendelse på Kirkekontoret.

Ønsker du at blive genoptaget som medlem af folkekirken, skal man blot henvende sig til den kirkebogsførende sognepræst i sit bopælssogn. I Resen og Humlum Sogne: Jan Bjerglund, Vesterkærvej 2, Humlum, 7600 Struer eller jabj@km.dk 

Har du spørgsmål kontakt Kirkekontoret på tlf. 97861122.Før udmeldelse
Ved udmeldelse af Folkekirken bør man overveje følgende:

Som udmeldt har man ikke længere ret til at få foretaget kirkelige handlinger (vielse eller begravelse) ved Folkekirkens præster. Det får bl.a. betydning for ens nærmeste den dag, hvor man skal begraves, da der som udgangspunkt ikke vil være en præst med. Det vil desuden blive en del dyrere f.eks. at benytte kapellet og anskaffe et gravsted. Derfor er det vigtigt, at man fortæller sine nærmeste, at man har meldt sig ud af Folkekirken.
Skulle man på et tidspunkt fortryde udmeldelsen, eller har man bare lyst til at få en samtale, er man altid velkommen til at henvende sig til kirkens præst.

Logo folkekirken