Gudstjenester

Søndagshøjmesse


Der er gudstjeneste i både Resen Kirke og Humlum Kirke de fleste søn- og helligdage kl. 9.00 eller 10.30.


Dåb foregår i forbindelse med søndagsgudstjenesterne.   

Billede af en due 

Der er en række særlige gudstjenester i årets løb blandt andre: 

 

Provstigudstjeneste

2. Pinsedag går alle kirkerne i Struer Provsti (svarer til Struer Kommune) sammen om at holde en fælles friluftsgudstjeneste. Det er en festlig og anderledes gudstjeneste, hvor alle provstiets præster og en række frivillige medvirker. Efter gudstjenesten er der mulighed for at nyde medbragt, samt købe pølser mv.

 

Høstgudstjeneste

Der holdes fælles høstgudstjeneste i en af kirkerne.  Herefter er der oftes høstbrunch Kirkehuset.

Billede af æbler

Allehelgenssøndag

Allehelgenssøndag mindes vi de døde. Dagen falder altid den første søndag i november. Den er både en dag til minde om vore egne døde og til minde om de kristne, som har levet før os og som har vidnet om deres kristne tro.

Det er en særlig gudstjeneste med musik, lystænding, bøn og stilhed.

De pårørende til de afdøde i det forløbne år siden sidste Allehelgen modtager en speciel invitation til disse gudstjenester.

Menighedsmøde

Efter gudstjensten kl. 9.00 holdes det årlige menighedsmøde, hvor menighedsrådet fortæller om, hvad der er sket i årets løb, samt fortæller om planer og visioner for fremtiden.

De ni læsninger 

De ni læsninger er en musikgudstjeneste, hvor der gennem ni bibelske læsninger fortælles om skabelsen, syndefaldet, Guds udvælgelse og frelse, sådan som den udspilles i den bibelske historie. Elever fra Resen friskole indleder og afslutter gudstjenesten med Luciaoptog. Resen-Humlum Kirkekor medvirker. Der samles ind til julehjælp.