Gravstedsformer

Skal man vælge en kiste- eller urnebegravelse?
Skal det være gravsted eller i plæne?
Skal det være et gravsted som familien selv passer eller et som passes af kirkegårdens personale?
Det er meget individuelt, hvad man ønsker, og når man vælger begravelsesform, vil det ofte være en afvejning mellem:

  • Afdødes ønske om kiste- eller urnebegravelse

  • Familiens tradition og hvad familien finder mest rigtig

  • Økonomi og praktiske overvejelser

Nedenfor kan du læse mere om de forskellige gravstedsformer.


KISTEBEGRAVELSER

Kistegrave er fredet i 25 år. Urnegrave er fredningstiden i 10 år
Kistebegravelse er dyrest, idet kistegravstedet er større end et urnegravsted, og det skal passes dobbelt så lang tid grundet fredningstiden.

Vi tilbyder 3 forskellige typer gravsteder på Resen og Humlum Kirkegård.
Læs mere om de forskellige typer nedenfor.

TRADITIONELT GRAVSTED

TRADITIONELT GRAVSTED

Det "klassiske" gravsted, hvor der også er størst frihed ved valg af beplatning, bunddække, gravsten osv.
Kan passes af pårørende eller af kirkegårdspersonalet.

PLÆNEGRAVSTED

PLÆNEGRAVSTED

Det enkleste gravsted, hvor der kun må plantes sommerblomster.
Gravstedet passes af kirkegårdens personale.

Anonyme

Anonym gravsted

Der er mulighed for anonyme kiste- urnebegravelser i plæne.