Sorggrupper

Sorggrupper

Et tilbud til voksne, der har mistet

. Forældre

. Ægtefælle/samlever

. Barn

. Søskende

. Nærtstående familie

. Ven, veninde eller kollega

At være alene med et stort tab kan betyde

. At vi mister vort ståsted.

. At vi føler, at vi mister meningen med livet.

. At vi ikke kan finde glæde og kontakt, hvor vi før kunne.

Ved at dele sorg med andre i samme situation:

. Får vi sat ord på og udtrykt, hvad vi føler.

. Får vi indblik i, hvad andre stiller op med sorg.

. Får vi et netværk.

Det er gratis at deltage i sorg- og samtalegruppen. Dag og mødetidspunkt aftales inden opstart.

Der vil naturligvis være tavshedspligt igruppen. Dette er vigtigt for at kunne have et tillidsfuldt rum sammen.

Sorg- og samtalegruppen hører under Menighedsplejen i Struer Provsti.

Møderne finder sted ca. hver 14. dag i Struer Menighedshus, Kirkegade 42, eller i Voldhøj Kirke, Park Allé 18, 7600 Struer.

Et sorgforløb indledes ved telefonisk eller skriftlig henvendelse til:

Lisbet Lundin Jacobsen, Tlf. 97 13 63 73, Mail: langfrom@mail.dk

Alle er velkomne

Se annonce her