Konfirmandtilmelding 2023 - 2024

Tilmelding til konfirmationsforberedelse i skoleåret 2023 - 2024

Kære kommende konfirmander og konfirmandforældre i Resen, Humlum, Bremdal og på Venø.

Det er nu tid for tilmelding til konfirmationsforberedelse og konfirmation i 2024.

Konfirmandindskrivningen sker elektronisk via link længere nede på siden.

Konfirmanderne følger som udgangspunkt konfirmationsforberedelse og bliver konfirmeret i det sogn, hvor de bor, selvom børnene for manges vedkommende går i 7. klasse i Struer eller på Thyholm. Dvs. børn fra Resen, Humlum, Bremdal eller Venø går til konfirmationsforberedelse her og bliver konfirmeret i Resen Kirke, Humlum Kirke eller Venø Kirke. Det er måske i Venø, Resen eller Humlum Kirke, den kommende konfirmand er blevet døbt. Det er sikkert her, man har gået til minikonfirmandundervisning, været til juleafslutninger osv. – det er den kirke, hvor man hører til.

Konfirmanderne bliver konfirmeret klassevis ud fra skole og klasse på 6. klassetrin (undtagen Venø).

Konfirmandundervisningen begynder torsdag 21. september ca. kl. 14. 30 – 15.30 og fortsætter om torsdagen indtil konfirmationen i maj.

Skoleundervisningen slutter ca. kl. 14 om torsdagen. Herefter er der transport med bus fra skolerne til Kirkehuset i Humlum, hvor konfirmandundervisningen foregår. (Det er desværre en time senere end det plejer. Det skyldes forhold på skolerne, som vi ikke kan gøre noget ved). 

Der er en skolebus fra Parkskolen. Kirken betaler bus fra Thyholm Skole, Limfjordsskolen (incl. Struer Friskole) og Resen Friskole.

Det er sognepræst Jan Bjerglund (jabj@km.dk 97 86 11 22, 23 60 42 12) og sognepræst Maja Holm-Cilleborg (Resen-Humlum + Venø 29 17 80 15 maci@km.dk), der underviser og konfirmerer konfirmanderne.

Konfirmationsdatoer

De konfirmationsdatoer, der tidligere er blevet udmeldt for 2024, er fortsat gældende. Bemærk der er nu konfirmation om lørdagen: 

Konfirmander der har gået i 6. klasse på Bremdal Skole: Lørdag 4. maj

Konfirmander der har gået i 6. klasse på Humlum Skole og går i 7. klasse på Resen Friskole: Lørdag 11. maj

Konfirmander fra Venø: Lørdag 11. maj

Konfirmandopstartsgudstjeneste

Der er en gudstjeneste for alle konfirmander og forældre torsdag 7. september kl. 19.00 i Humlum Kirke. 

Her vil vi fortælle lidt mere om konfirmandundervisningen. 

 

Konfirmandindskrivning

Konfirmandindskrivningen foregår elektronisk ved at følge dette link:

https://personregistrering.cpr.dk/personregistrering/konfirmation

Denne tilmelding sikrer det lovgivningsmæssige, da begge forældre (hvis der er fælles forældremyndighed) kan underskrive ved hjælp af MitID og digital signatur.

Når I åbner linket, er der mulighed for at tilmelde barnet til konfirmationsforberedelse.

I skal vælge, om barnet skal gå til konfirmationsforberedelse i bopælssognet eller et andet sted. Vi opfordrer til, at man konfirmeres i det sogn, hvor man bor, men hvis man har et særligt ønske og behov kan det også ske i et andet sogn.

Tilmeldingen skal signeres af begge forældremyndighedsindehavere, hvis der er fælles forældremyndighed. Når den ene forælder har signeret tilmeldingen, modtager den anden forælder en mail med et link, så vedkommende også kan skrive under med sit MitID. Hvis man ikke får tilsendt en mail med et link,  kan den anden forældre dog også gå ind via ovenstående link og signere ad denne vej. 

En forælder med eneforældremyndighed kan også bruge selvbetjeningssystemet.

Det er vigtigt, at tilmeldingen signeres af begge forældremyndighedsindehavere, hvis der er fælles forældremyndighed. Tilmeldingen er først gyldig, når man har modtaget en bekræftelse fra sognet.

Konfirmandindskrivning – yderligere oplysninger.

Vi har brug for lidt flere oplysninger end det ”officielle” tilmeldingssystem giver mulighed for på nuværende tidspunkt. Derfor vil vi sende et link mere til jer, når I har tilmeldt konfirmanden (formular til ChurchDesk). Her vil vi bl.a. bede jer oplyse telefonnumre og mailadresser mv. så vi har mulighed for at kommunikere med både konfirmand og forældre; samt bede jer tage stilling til offentliggørelse af navn, billede mv.

Hvis der er problemer med den elektroniske tilmelding.

Hvis I har spørgsmål, eller der er særlige forhold, er I meget velkomne til at kontakte:

Sognepræst Jan Bjerglund (Resen-Humlum Kirker)

97 86 11 22, 23 60 42 12,

jabj@km.dk

Sognepræst Maja Holm-Cilleborg (Resen-Humlum Kirker og Venø Kirke)

29 17 80 15 

maci@km.dk