Her kan ses billeder mm. om

"Set og Sket i sognene 2020!

Tidl. år kan vælges i spalten til venstre.

 

Spaghettigudstjeneste

Onsdag den 22. januar blev kirken fyldt op af børn og deres forældre. Emnet var Jonas og hvalen. Næsten alle børnene turde at kravle igennem hvalens mund og være i dens mave sammen med fisk, som i dette tilfælde var udlevering af saltfisk. 

    

 

    


Sogneaften

Vestjyder kan lide at handle, og indtil andelsbevægelsen revolutionerede dansk landbrug var Danmarks primære eksportartikel levende stude og heste. Museumsinspektør på Holstebro Museum Esben Graugaard fortalte på dette års første sogneaften den 16. januar 2020 om kendte vestjyske studegårde og handelsfamilier, som efter studehandelens frigivelse i 1788 blomstrede op. Mest kendt blev Breinholt-slægten fra Breinholt i Humlum sogn. Der fortaltes også om Hagen Jørgensen til Tangsgård og kendte handels-folk med navne som Bjerre, Villemoes, Ladefoged og Overgaard til Hindsels på Thyholm. Foredraget gav en skitse af de vestjyske drivveje, færgesteder som Oddesund og de gamle drivejsskroer. 

   

I foredraget blev der også fortalt om danske bønder som slog sig ned i London og New-castle som kreaturkommissionærer i 1800-tallets sidste årtier. Til sidst blev der afrundet med historien om den sidste store danske kreaturkommissionær: Ivar Lundgaard. Foredraget var også et bidrag til at placere Vestjylland centralt i en international verden, langt væk fra de sædvanlige billeder af en region i periferien. Det var her, det skete!


Morgensang

Tirsdag den 7. januar blev årets første morgensang afholdt.

Emne: I sne står urt og busk i skjul... eller gør de? 

Vi sang sange og salmer om vinteren, som den var engang - og måske i dag!


Hellig Tre Kongers arrangement

Maria og Julie har været i Tanzania som volontører udsendt af bl.a. Struer Provsti. De har været på Bibelskolen i Mwanza, hvor de bl.a. har hjulpet med engelskundervisning og musikundervisning, men de har også bare været sammen med eleverne - snakket og spillet sammen. De fortalte om deres oplevelser efter frokosten i Kirkehuset, hvor der blev serveret tanzanianske specialiteter.

Hvert år i forbindelse med Helligtrekonger holder vi et arrangement med fokus på ydre mission og på kirken i andre dele af verden. Det er Folkekirkens Voksenarbejde og Indre Mission, der står for frokosten og det praktiske arrangement. Julie og Maria har været udsendt i tilknytning til Danmission, så der var indsamling hertil.