Her kan ses billeder mm. om

"Set og Sket i sognene 2020!

Tidl. år kan vælges i spalten til venstre.

 

Gudstjeneste -Maria Bebudelse

Humlum Kirke 29.03.2020

 


Der er i denne tid ingen gudstjenester i Resen og Humlum Kirker. Sådan må det være i denne tid, hvor vi passer på hinanden ved at holde os hver for sig. Men hver morgen og aften ringer kirkeklokkerne dog. De ringer for at ønske os en god morgen, og de ringer, når dagen er ved at være slut for at minde os om at se tilbage på og tænke over den dag, der er gået. Hvad har vi at være taknemmelige for? Hvad har givet mig bekymringer? Hvad har gjort mig urolig og måske bange? Hver dag lyder igennem kirkeklokkerne kirkens budskab ud over Resen, Humlum og Bremdal. De plejer at kalde os til kirke, men i disse tider kalder de os til besindelse, bøn og refleksion. Men ikke mindst fortæller kirkeklokkernes klang, at vi ikke er alene. Gud er med os midt i det hele. For ringningen afsluttes med bedeslagene. De 9 bedeslag - eller rettere de 3x3 bedeslag. For det er 3 klokkeslag for Gud Fader, der er vores skaber og ham der også holder os oppe i dag. Det er 3 slag for Jesus Kristus, Guds søn der er vores frelser og vores bror, der følger os på vejen. Og det er 3 slag for Gud Helligånd, der giver os trøst, vejledning og håb midt i en svær tid. Lyt til klokkerne fra kirkerne, for her lyder kirkens budskab stadig.

Jan Bjerglund, sognepræst


Sogneaften

Onsdag den 11. marts fik vi besøg af Niels Johansen, salmedigter og fhv. præst.

Aftenens emne: ”Mormors dyne var udstoppet med hele høns”

Husker du tyngden af den tunge, røde dyne, der duftede køligt af viktualiekælderens søde æbler, saltet flæsk og overskud af kærlighed? Tilbage til halvtresserne. Til første skoledag. Til danselærerindens: Kvik, kvik, slow! Til skolemadens våde konfektrosiner. Til skolebilletten til Paradis.

Niels Johansen læste og genfortalte fra sin bog ”Som himlen og havet – af drengens billedbog”.

 


Morgensang

Tirsdag den 3. marts var der atter morgensang i Humlum Kirke.

Dagens emne: En kedsom vinter gik sin gang.

Der var efterfølgende morgenkaffe i kirkehuset.


Spaghettigudstjenste

Onsdag den 26. februar var der atter spaghettigudstjeneste i Humlum kirke. 

Dagens emne: Guds lys – livets lys

Guds lys skinner på os – sådan som vi er – om vi fejler eller er perfekte.

Kirkekoret medvirkede som forsangere og de sang også to sange om, at Gud lyser på vor vej.

Alle børn i kirken spillede rytmeinstrumenter på to børnesange og alle fik et tryllelys med hjem. 


Fastelavn

Søndag den 23. februar var der stor fastelavnsgudstjeneste i Bremdal Aktivitetscenter. 225 deltog. Kirkekoret og et band medvirkede og begge præster Annemette og Jan medvirkede også. En skøn eftermiddag med gudstjeneste, tøndeslagning, præmier til bedste udklædte og fastelavnsboller og drikkelse.

Her et glimt af Kirkekorets introitus


Sogneaften 20. februar

Kristine Frøkjær, der blandt så meget andet også er organistvikar i Resen og Humlum indimellem, fortalte om sit liv som billedkunstner og musiker, men også om sin vej ud af et stigende alkoholmisbrug. Hun siger selv om sit misbrug: ”Jeg var den pæne pige, der gemte mig bag gardinerne og dulmede mig med rødvin”. Siden 2002 har Kristine levet som ædru og har lært at stå ved sig selv som sådan. 

En aften, hvor hun også fortalte om sine billeder og sine egne sange, og der blev også plads til et par fællessange.

   

 

  

 

    


Morgensang

Tirsdag den 4. februar blev der afholdt morgensang i Humlum Kirke.

Emne: Kyndelmisse – Lysets komme

Efterfølgende rundstykker.


Fredagstræf er for børnefamilier.

Fredag den 31. januar mødtes en flok familier i Kirkehuset i Humlum.

Kirke- og kulturmedarbejder Charlotte Nygaard lavede en aften med sange og aktiviteter om Kyndelmisse.

  


Improvisationskoncert

Intet orgel er for lille – eller for stort!, siger Torben Krebs, som gæstede Humlum Kirke onsdag den 29.01.20. ”Programmet” af improvisationer baseres på temaer blev udtrukket undervejs under koncerten. Inden koncertens begyndelse havde publikum mulighed for at notere et temaønske eller en salme / sang fra salmebogen eller Højskolesangbogen, hvorefter udvælgelsen foregik ved lodtrækning! En koncert med stor underholdningsværdi - vi hørte bla. Jeg ved en lærkerede i jazzudgave, vintertema, forårstema og der var også "besøg" af Buxtehude med Nu går solen sin vej!

Torben Krebs (f. 1965) er uddannet ved Det fynske Musikkonservatorium hos Bo Grønbech, Jesper Madsen og Ulrik Spang-Hanssen med højeste karakter ved Kandidateksamen i 1990.

Foruden sit aktive musikervirke har Torben siden 2010 været ansat som Kirkeministeriets Orgelkonsulent for Vestdanmark, hvor han har til funktion at rådgive menighedsråd i sager af orgelmæssig karakter. Torben har sit daglige virke som organist og kantor ved Thomas Kingos Kirke i Odense.


Spaghettigudstjeneste

Onsdag den 22. januar blev kirken fyldt op af børn og deres forældre. Emnet var Jonas og hvalen. Næsten alle børnene turde at kravle igennem hvalens mund og være i dens mave sammen med fisk, som i dette tilfælde var udlevering af saltfisk. 

    

 

    


Sogneaften

Vestjyder kan lide at handle, og indtil andelsbevægelsen revolutionerede dansk landbrug var Danmarks primære eksportartikel levende stude og heste. Museumsinspektør på Holstebro Museum Esben Graugaard fortalte på dette års første sogneaften den 16. januar 2020 om kendte vestjyske studegårde og handelsfamilier, som efter studehandelens frigivelse i 1788 blomstrede op. Mest kendt blev Breinholt-slægten fra Breinholt i Humlum sogn. Der fortaltes også om Hagen Jørgensen til Tangsgård og kendte handels-folk med navne som Bjerre, Villemoes, Ladefoged og Overgaard til Hindsels på Thyholm. Foredraget gav en skitse af de vestjyske drivveje, færgesteder som Oddesund og de gamle drivejsskroer. 

   

I foredraget blev der også fortalt om danske bønder som slog sig ned i London og New-castle som kreaturkommissionærer i 1800-tallets sidste årtier. Til sidst blev der afrundet med historien om den sidste store danske kreaturkommissionær: Ivar Lundgaard. Foredraget var også et bidrag til at placere Vestjylland centralt i en international verden, langt væk fra de sædvanlige billeder af en region i periferien. Det var her, det skete!


Morgensang

Tirsdag den 7. januar blev årets første morgensang afholdt.

Emne: I sne står urt og busk i skjul... eller gør de? 

Vi sang sange og salmer om vinteren, som den var engang - og måske i dag!


Hellig Tre Kongers arrangement

Maria og Julie har været i Tanzania som volontører udsendt af bl.a. Struer Provsti. De har været på Bibelskolen i Mwanza, hvor de bl.a. har hjulpet med engelskundervisning og musikundervisning, men de har også bare været sammen med eleverne - snakket og spillet sammen. De fortalte om deres oplevelser efter frokosten i Kirkehuset, hvor der blev serveret tanzanianske specialiteter.

Hvert år i forbindelse med Helligtrekonger holder vi et arrangement med fokus på ydre mission og på kirken i andre dele af verden. Det er Folkekirkens Voksenarbejde og Indre Mission, der står for frokosten og det praktiske arrangement. Julie og Maria har været udsendt i tilknytning til Danmission, så der var indsamling hertil.